Magic Points

Dalmatiner

2019


10.08.19.      CACIB Ludwigshafen                                                                  Championklasse: V1-EXC1 CAC VDH+Club Res.CACIB                                            
15.06.19. DZGD Regional Ausstellung Hilden                                                            Championklasse: V1-EXC1 CAC VDH+Club

2018


08.12.18. Nat.Ausstellung Kassel                                                Championklasse: V3
11.11.18. CACIB Karlruhe                                                                                       Championklasse: V4                                                                                                                 
10.11.18. Nat.Ausstellung Karlsruhe Championklasse: V3
04.11.18. Gem.Ausstellung Dog WinnerFestival Kirchheim Championklasse: V4-EXC4
04.08.18. CACIB Gießen Championklasse: V2-EXC2 Res.CAC
07.07.18. CACIB Ludwigshafen Championklasse: V3-EXC3
03.06.18. CDF Regional Ausstellung Linden Championklasse: V1-EXC1 CAC VDH+Club
12.05.18. CACIB Lodz-Polen Championklasse: V1-EXC1 CAC BOS CACIB
25.02.18.        Gem.Ausstellung BHC+CCF&CDF Kirchheim                                            Championklasse: V2-EXC2 Res.CAC 

2017 


10.12.17.         CACIB Kassel                                                     Championklasse: V2-EXC2 Res.CAC                                                             
09.12.17. Nat.Ausstellung Kassel Championklasse: V3-EXC3
03.12.17. CACIB Karlsruhe Championklasse: V4-EXC4   
22.10.17. CACIB Posen-Polen Zwischenklasse: V1-EXC1 CAC
21.10.17. CACIB Posen-Polen Zwischenklasse: V1-EXC1 CAC
01.10.17. CACIB Arad-Rumänien Zwischenklasse: V1-EXC1 CAC BOS CACIB
30.09.17. CAC Arad-Rumänien                                                                               Zwischenklasse: V1-EXC1 CAC
30.09.17.       
CACIB Arad-Rumänien                                                                                                
Zwischenklasse: V1-EXC1 CAC BOS CACIB                                                                                  
11.06.17.
CDF RHA – Linden-Leihgestern                                                                   
Zwischenklasse: V3-EXC3                                                                                                           
03.06.17. WAFDAL Rassehunde-Ausstellung - Neunkirchen            Zwischenklasse: V4-EXC4
27.05.17. DVD Spezial RHA - Melsungen         Zwischenklasse: V2-Exc2 Res.CAC
07.05.17.              DVD Vereinssieger-Ausstellung- Bochum                        Zwischenklasse: V3-EXC3
30.04.17. CDF RHA Bad Wünnenberg-Leiberg                        
Zwischenklasse: V1-EXC1 CAC VDH+Club
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2016 


03.09.16.      CACIB Gießen Jüngstenklasse: vv2 - vp2                                                          
14.08.16. CACIB Innsbruck-Österreich Jüngstenklasse: vv1 - vp1 Best Puppy
13.08.16. CACIB Innsbruck-Österreich Jüngstenklasse: vv1 -vp1 Best Puppy / BIS 1 Puppy
03.07.16. Gem. RHA Schönewalde-Glien Puppy-Klasse: vv1- vp1 Best Puppy / Best Hope
02.07.16. Gem. RHA Schönewalde-Glien Puppy-Klasse: vv4 - vp4
12.06.16. DZGD Regio West Hilden Puppy-Klasse: vv1 - vp1 Best Puppy/Best Minor
05.06.16. CDF RA Mitte/Nord Linden-Leihgestern Puppyklasse: vv1 - vp1

 

[ zurück zu Divas Seite ]

30.04.17.